Vereniging van Handboogschutters Atilla

De vereniging Atilla was op zoek naar verlichting om energiebesparing te realiseren. Hierbij werd de voorwaarde gesteld dat er voldaan moest worden aan de minimale verlichtingseisen van de Nederlandse Handboog Bond. Dit betekent dat de verlichtingssterkte op de achterwand op een hoogte van 1.30m minimaal 750 lux bedraagt. Daarnaast dient de verlichtingssterkte op de vloer in de wedstrijdruimte minimaal 250 lux te bedragen. Boven de schietlijn op 1.50m hoogte is de eis minimaal 500 lux.

Uiteindelijk is er gekozen voor het ombouwen van de huidige TL verlichting naar LED. Dit is gebeurt middels LED TL PRO. Op de LED TL PRO oplossing zit 7 jaar garantie en 100.000 uur levensduur. In totaal zijn er 77 armaturen omgebouwd naar LED TL PRO en 9 stuks naar LED T5 PRO.