Social return met Lumeco

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Veel organisaties hebben moeite met deze nieuwe ontwikkelingen. Wij kunnen hierbij helpen.

SROI en social return verplichting

Er is landelijk afgesproken dat er in 2026 in totaal 125.000 banen zijn gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan 25.000 bij de overheid en 100.000 in de bedrijfssector. Deze afspraak wordt het sociaal akkoord genoemd. Het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking is ‘social return’. De overheid heeft 5% social return verplicht gesteld bij aanbestedingen boven de € 250.000,-.

Het sociaal akkoord wordt de komende jaren geëvalueerd. Een conclusie kan zijn dat er te weinig banen worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dat moment kan de quotumwet van kracht worden. Bedrijven worden dan verplicht om extra arbeidsplaatsen te creëren voor mensen die onder de participatiewet vallen. Gebeurt dit niet, zal er een boete worden opgelegd.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Door onze intensieve samenwerking met mensen met een arbeidsbeperking kunnen wij voor iedere organisatie een meerwaarde zijn bij zowel de SROI verplichting als social return. Benieuwd hoe wij dat doen? Zie ‘Social return verplichting, ga voor LED!’

Ik wil vrijblijvend advies

Direct en indirect social return

Wij realiseren op twee manieren social return.

  • Direct: door het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de installatie.
  • Indirect: doordat deze mensen meewerken in een reguliere werkomgeving. Hierdoor worden vaardigheden en capaciteiten ontwikkeld waardoor de kans op een succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt wordt vergroot.

Wij staan voor u klaar

Wilt u social return creëren met uw organisatie? Wij helpen uw graag. Wij kunnen uw verlichting energiezuinig maken samen met onze collega’s van een sociale werkvoorziening uit uw regio. Of u kunt bij een aanbesteding, het onderdeel verlichting aan ons uitbesteden en zo voldoen aan de SROI verplichting.

Bereken uw voordeel Ik wil meer informatie