Partners 

Naast de samenwerkingverbanden met diverse sociale werkvoorzieningen in Nederland, nemen we actief deel aan evenementen, netwerken en bijeenkomsten voor een duurzaam en/of sociaal Nederland. Regelmatig delen wij onze kennis als ‘best-practice’ van een inclusief en duurzaam bedrijf. Onderstaand een overzicht van de organisaties waar wij mee samenwerken.

Stichting ANDERS Door ons partnerschap met ANDERS zijn we met onze dienstverlening en talent benaderbaar voor een lokale nood. Zo kunnen we onszelf als bedrijf inzetten voor kwetsbare situaties in de samenleving. Daar waar het écht nodig is. Het partnerschap helpt ons om heel concreet een Maatschappelijk Betrokken Onderneming te zijn en waar mogelijk een verschil te maken.
compassion logoIn samenwerking met stichting Compassion hebben wij het ‘moeder & kind’ project omarmd en ons tot doel gesteld 100 moeders & kinderen een toekomst te bieden. lees meer over het moeder & kind project en help mee. In totaal zijn wij op zoek naar 50 sponsoren.

De groene zaak logo vierkantPartners van De Groene Zaak stellen zich ten doel gezamenlijk de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren. Dit vanuit de zakelijke én morele overtuiging dat zij hiermee het fundament bouwen voor een duurzaam bedrijfsleven en een leefbare wereld, voor de huidige én komende generaties.

social enterpriseWij zijn een Social Enterprise. Social Enterprise NL is het landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten.

Klimaatplein samen werken kleinHet Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling realiseren we door organisaties te informeren, inspireren en activeren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Hiermee leveren we een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.

Lumeco Mvo koplopernetwerk koploper led tl duurzame verlichtingWij zijn koploper in het netwerk van MVO Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen op zo’n manier dat People, Planet en Profit centraal staan in alle bedrijfsprocessen en ondernemersbeslissingen. Van inkoop tot sales, van productie tot personeelbeleid.

Lumeco Mvo koplopernetwerk koploper led tl duurzame verlichtingPartners van De Normaalste Zaak delen dezelfde ambitie; groeien naar een inclusieve onderneming waar mensen met een arbeidsbeperking volwaardig deel van uitmaken.

Lumeco Mvo koplopernetwerk koploper led tl duurzame verlichtingWij slaan samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu de handen ineen. Samen met de deelnemende organisaties bouwen wij een sterke coalitie van overheden, bedrijven, NGO’s en netwerk- en kennisorganisaties. De coalitie zet haar schouders onder de noodzakelijke ambitie van een klimaatneutrale samenleving en vertaalt deze in concrete acties.

Lumeco Mvo koplopernetwerk koploper led tl duurzame verlichtingHet platform Duurzame Diensten & Duurzame Producten wil een concrete en praktische invulling geven aan het begrip Duurzaamheid en doet dit door per sector/kennisgebied één representatief bedrijf voor het voetlicht te brengen dat duurzame diensten en/of producten levert. Op basis van onze duurzame verlichtingsoplossingen met sociale impact worden wij binnen dit duurzame platform vermeld.

Lumeco Mvo koplopernetwerk koploper led tl duurzame verlichtingBlauwZaam is een regionale stichting die in 2010 opgezet is door bedrijven voor bedrijven. De missie van BlauwZaam is werken aan een duurzame woonomgeving en gebieds- ontwikkeling in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Grote en kleine bedrijven haakten in de loop van de tijd aan om zich met plezier en betrokkenheid in te zetten voor een duurzame regio.