TNO

Totaalcijfers

  • 8 vestigingen
  • 26 gebouwen
  • 5830 armaturen omgebouwd
  • 435 nieuwe armaturen
  • Jaarlijkse besparing 1.291.296 KWh
  • Jaarlijkse reductie 594.180 Kg CO2
  • 3840 uur sociale werkgelegenheid
  • Terugverdientijd 3,8 jaar

Situatieschets, probleem en uitvraag 

Voor nagenoeg alle locaties van TNO moest energiebesparing gerealiseerd worden op verlichting. Iedere locatie had uiteraard zijn eigen behoeften. Sommige locaties hadden laboratoria, andere locaties veel daglichttoetreding etc. Per locatie zijn de wensen geïnventariseerd en uitgevoerd. De overkoepelende wens van TNO was om zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap in te zetten bij het verduurzamen van de verlichting in alle panden.

Oplossing

Binnen de diverse locaties is gekozen voor zowel T5 verlichting als LED. Gefaseerd zijn alle kantoren, gangen, laboratoria en overige ruimtes voorzien van nieuwe verlichting. Alle verlichting van de 26 gebouwen is dan ook geïnstalleerd met ondersteuning van mensen met een arbeidshandicap.

Media & overig

Nieuwsartikelen