UGRUGR verlichting

Download de samenvatting van ‘UGR’ als PDF-bestand.

Unified Glare Rating is een kengetal dat aangeeft in hoeverre er sprake is van lichthinder / verblinding. In 1987 geïntroduceerd door Sørensen en overgenomen door de CIE (International Commission on Illumination). In NEN 12464-1 wordt in tabellen de UGR waarde voor vele verschillende soorten ruimten weergegeven. De gemiddelde waarde ligt tussen de 15-30. Een lage waarde staat voor weinig verblinding. Een waarde lager dan 10 betekent geen verblinding.

Bepalen van de UGR waarde

De waarde wordt bepaald door vier aspecten:

1. Meetpunt
Verlichting straalt licht uit. Hoe deze straling in het oog valt wordt bepaald door de locatie waar een persoon zich begeeft. Dit is bepalend voor de mate van verblinding.Ugr verblinding

2. Reflectiefactoren &  3. Locatie
De grote van een ruimte en de eigenschappen van de afbakening (muren/vloer/plafond etc.) zijn van invloed op de mate van verblinding. In de voedselproductie zijn muren vaak wit-glimmend. I.v.m. hygiëne. Deze muren reflecteren licht en zijn daarmee van invloed op de UGR. Hoe groter de ruimte, des te minder verblinding. Daarnaast is de functionaliteit van de ruimte bepalend. Voor een ruimte waar niet of nauwelijks omhoog wordt gekeken is UGR minder belangrijk dan in een sporthal.

4. VerlichtingsproductUGR afscherming
Verlichtingsproducten kennen diverse waarden. Door het toepassen van een niet-transparante afscherming wordt de verblinding aanzienlijk verlaagd.

UGR waarde in NEN norm 

Normen zijn bepaald in NEN 12464-1. Een overzicht:

  • Gang <28
  • Bedrijfshal <25
  • Trap en lift <25
  • Kantoor <19
  • Tekenkamer <16

Ga naar producten