SDCM bij LEDSDCM LED

Download de samenvatting van ‘SDCM bij LED’ als PDF-bestand.

SDCM staat voor “Standard Deviation of Color Matching” en is ontwikkeld door David L. MacAdam. Het model illustreert de afwijking in kleurkwaliteit/-temperatuur. MacAdam heeft dit model ontwikkeld in de jaren 40. Het model kent 7 ellipsen. Elke ‘ellips’ is als het ware een standaardafwijking. Een lagere ‘ellips’ geeft lagere afwijking aan. Als de verlichting in de eerste ‘ellips’ valt, betekent dit dat de kleur het meest consistent is. Vanaf ellips 3 en 4 is er voor het blote oog kleurverschil te zien. Kleurverschil kan als hinderlijk worden ervaren in binnenomgevingen. Pas daarom uitsluitend armaturen toe met een SDCM van maximaal 3. Voor buitenomgevingen kunnen ook armaturen met een score van 4 of 5 worden toegepast.

mac adam elips

 

Kleurtemperatuur en SDCM

SDCM Mac adam kelvin

De afwijking die met SDCM wordt aangegeven heeft betrekking op de kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur wordt gemeten in graden Kelvin (K). Een hoge SDCM (>3) kan als gevolg hebben dat LED producten met eenzelfde kleurtemperatuur, toch anders worden waargenomen.
Stel, u heeft twee armaturen met kleur 3000K maar u ziet toch een kleurverschil. Dit wordt veroorzaakt door een hoge SDCM. Deze afwijking moet in de EU verplicht worden weergegeven in het MacAdam Ellips (SDCM) model en wordt ook wel aangegeven in 1-, 2-, 3- of >4 SDCM. Wanneer de SDCM tussen de 0 en de 3 ligt, zal kleurverschil niet worden opgemerkt.

Index voor zichtbaarheid kleurverschil

Alle LED producten moeten in een van de volgende vier categorieën vallen.

sdcm

Zichtbaar kleurverschil
1Geen zichtbaar kleurverschil
2Verschil alleen zichtbaar met apparatuur
3Nauwelijks zichtbaar kleurverschil
> 4Zichtbaar kleurverschil

.

SDCM producten Lumeco

LED-producten van Lumeco (m.u.v. het budgetassortiment) hebben een maximale score van 3. Daarom zult u geen kleurverschil zien. Neem snel een kijkje in ons assortiment LED-producten.

Ga naar producten