Alle faq

NEN normen verlichting

De NEN staat voor ‘Nederlandse Norm’. Normen zijn geen wetten, maar ‘best practices’. De NEN normen verlichting staat in NEN 12464-1.

NEN normen

De NEN staat voor ‘Nederlandse Norm’. Normen zijn geen wetten, maar ‘best practices’. De functie van normen is duidelijkheid en vertrouwen te creëren in producten, diensten en organisaties en geven duidelijkheid over de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. NEN-Nederland beheert ruim 31.000 normen. De NEN normen en verlichtingseisen zijn te vinden in NEN 12464-1.

NEN normen verlichting lux

NEN normen verlichting

De Europese Unie heeft NEN normen verlichting gesteld voor luxwaarden in diverse binnenverlichtingsomgevingen. In de norm NEN-EN 12464-1:2011 is vastgelegd welke luxwaarden als norm worden gehanteerd voor een binnenwerkplek. Hier kunt u exact zien hoeveel licht er op uw accommodatie nodig is volgens de NEN verlichting.

Kantoorpanden  Lux  Scholen Lux
Werkplek 500 Gymnastieklokaal 375
Vergaderruimte 500 Klaslokaal 300
Gang 100 Collegezaal 500
Receptie 300 Praktijklokaal 750
Archief 200 Toilet 100
Kantine 200 Tekenlokaal 800
Bedrijfshallen Lux  Sportaccommodaties Lux
Opslag- en voorraad 100 Gymzaal 300
Expeditie en verpakkingsruimte 300 Sporthal 500
Metaalbewerking 300 Fitness/Vechtsport ruimte 200
Gangpad 150 Zwembad 300
Assemblage 300 Kleedkamer 150
Laboratorium 500
Parkeergarages Lux
Parkeervak 75
Rijkstrook 75
Lift/Trappenhuis 100
Kassa/balie/betaalautomaat 300

NEN normen verlichting als minimum

Bij Lumeco hanteren wij de NEN normen verlichting als minimum. U krijgt de garantie dat onze verlichtingsoplossingen minimaal de gestelde normen behalen. Heeft u een vraag over de NEN verlichting voor uw accommodatie? Vraag het een van onze adviseurs.

Advies over uw verlichtingssituatie?

Neem vrijblijvend contact op voor een passend advies over het verduurzamen van de verlichting binnen uw bedrijfspand.