Alle faq

UGR waarde

UGR is een kerngetal dat aangeeft in hoeverre verlichtingsarmaturen lichthinder / verblinding veroorzaken. Vooral voor werkomgevingen met relatief lage plafonds (zoals kantoren) is een lage UGR waarde belangrijk. NEN norm 12464-1 bevat UGR waarden voor diverse toepassingen.

UGR verlichting

Unified Glare Rating is een kengetal dat aangeeft in hoeverre er sprake is van lichthinder / verblinding. In 1987 geïntroduceerd door Sørensen en overgenomen door de CIE (International Commission on Illumination). In NEN 12464-1 wordt in tabellen de UGR waarde voor vele verschillende soorten ruimten weergegeven. De gemiddelde waarde ligt tussen de 15-30. Een lage waarde staat voor weinig verblinding. Een waarde lager dan 10 betekent geen verblinding.

UGR verlichting

Bepalen van de UGR waarde

De UGR-waarde wordt bepaald door vier aspecten:
1. Meetpunt
Verlichting straalt licht uit. Hoe deze straling in het oog valt wordt bepaald door de locatie waar een persoon zich begeeft. Dit is bepalend voor de mate van verblinding.

2. Reflectiefactoren & 3. Locatie
De grootte van een ruimte en de eigenschappen van de afbakening (muren/vloer/plafond etc.) zijn van invloed op de mate van verblinding. In de voedselproductie zijn muren vaak wit-glimmend in verband met hygiëne. Deze muren reflecteren licht en zijn daarmee van invloed op de UGR. Hoe groter de ruimte, des te minder verblinding. Daarnaast is de functionaliteit van de ruimte bepalend. Voor een ruimte waar niet of nauwelijks omhoog wordt gekeken is de waarde minder belangrijk dan in een sporthal.

4. Verlichtingsproduct
Verlichtingsproducten kennen diverse waarden. Door het toepassen van een niet-transparante afscherming wordt de verblinding aanzienlijk verlaagd.

NEN norm

Normen zijn bepaald in NEN 12464-1. Een overzicht:

Omgeving UGR-waarde
Gang <28
Bedrijfshal <25
Trap en lift <25
Kantoor <19
Tekenkamer <16

Advies over uw verlichtingssituatie?

Vraag vrijblijvend advies over verduurzaam van de verlichting in uw bedrijfspand.