Wet Milieubeheer

Deze wet verplicht bedrijven en organisaties die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh of 25.000 kuub gas, alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. De wet is een verplichting uit het Activiteitenbesluit en is een vertaling van de uitgangspunten van de Wabo en de Wet Milieubeheer. In afdeling 2.6 (Energiebesparing) zijn artikel 2.14c en artikel 2.15 opgenomen. Deze artikelen bepalen de eisen aan energiebesparing.

Handhaving (nog) beperkt

De Wet Milieubeheer wordt in de praktijk beperkt gehandhaafd door gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving. Desondanks zijn veel organisaties actief bezig met verduurzaming. In de media zijn ook steeds vaker geluiden te horen dat gemeenten strenger gaan handhaven en dat er boetes worden opgelegd.

Potentieel en doelstelling

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) concludeert nu dat het besparingspotentieel in de utiliteitssector als gevolg van de Wet Milieubeheer overeenkomt met 32% van de totale besparingsdoelstelling in 2020 voor de gehele gebouwde omgeving, dus inclusief de woningbouw. De jaarlijkse energiebesparing zou kunnen oplopen tot 94 PetaJoule, dat overeenkomt met het energiegebruik van ongeveer een 1,5 miljoen huishoudens.

Besparingsverplichting

Uw jaarlijkse energieverbruik bepaalt in hoeverre u aan de energiebesparingsverplichting moet voldoen. De verplichting geldt voor organisaties met een verbruik vanaf 50.000 kWh of vanaf 25.000 mgas. In totaal zijn dit 107.000 organisaties in Nederland. De Wet geldt niet voor kleinverbruikers van energie met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh en een jaarlijks gasverbruik van minder dan 25.000 m3

Boetes en verplichtingen

Volgens diverse berichtgevingen gaan omgevingsdiensten de wet met extra budget nu handhaven. Doet een bedrijf niets, dan volgt een automatische melding naar de omgevingsdienst die boetes kan opleggen of bepaalde maatregelen verplicht stellen. Aanpassingen die te duur zijn om binnen 5 jaar terug te verdienen, zijn niet verplicht.

Voorkom verplichting, verduurzaam uw verlichting

Wanneer u de juiste LED verlichting aanschaft komt u zowel tegemoet aan de Wet Milieubeheer én ontvangt u subsidie. Overweeg altijd uw huidige armaturen om te bouwen naar LED, de terugverdientijd van kwalitatieve nieuwe LED armaturen kan oplopen tot 8 jaar. Hiermee voldoet u dus niet aan de Wet Milieubeheer. Kiest u voor ombouwen, dan kunt u rekening houden met een terugverdientijd van gemiddeld 2-3 jaar.

Bekijk LED ombouwproducten