Subsidie LED verlichting 2021

Als onderdeel van het totaalpakket nemen wij de subsidie-afhandeling voor LED verlichting in beheer. Drie subsidies zijn van toepassing op onze verlichtingsproducten. Dit zijn EIA (Energie-investeringsaftrek), KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en de subsidieregeling voor sportverenigingen en -stichtingen. EIA levert u gemiddeld 45% voordeel op. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het subsidiepercentage voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties bedraagt 35% (20% voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties + 15% van maatregelen voor energiebesparing) van de investering.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2020

 • LED-buizen staan niet meer in de Energielijst en komen daardoor niet meer in aanmerking voor EIA-subsidie. LED TL/T5 PRO komt dus niet meer in aanmerking.
 • EIA is niet meer op basis van Lumen/Watt verhouding, maar op basis van levensduur. De minimale eis is 50.000 uur levensduur bij L90B50.
 • De totale kosten voor het armatuur (incl. installatie en installatiematerialen) mag maximaal €1.000 zijn.
 • EIA is van toepassing op DALI componenten zoals drivers, sensoren, controllers, etc. hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen intern (maximaal €50 per component) en extern (maximaal €150 per component).
 • EIA kan worden aangevraagd voor producten inclusief installatiekosten + bekabeling tussen armaturen en DALI componenten zoals sensoren.
 • EIA volgens de ‘oude’ regeling kan uitsluitend worden aangevraagd voor opdrachten die t/m 31 december 2020 zijn bekrachtigd.
 • De stimulering op de Energielijst 2021 is aangepast.
 • Op de leaflets is het icoon ‘EIA-subsidie’ te vinden. EIA subsidie LEDDeze producten komen in aanmerking.

Subsidie overzicht

Energie-investeringsaftrek (EIA) – voor het bedrijfsleven.
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Agentschap NL en de Belastingdienst voeren de EIA uit. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Meer informatie over EIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – voor het bedrijfsleven.
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Meer informatie over KIA.

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties – voor sportaccommodaties.
Deze regeling is gericht op het stimuleren van bouw en onderhoud voor sportaccommodaties. Deze subsidie is ingetreden op 2 januari 2019. Alle informatie over de Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties vindt u hier.

Budget

Twee subsidies zijn niet ongelimiteerd. Wanneer het budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op onze website gecommuniceerd.

 • Het budget voor EIA 2021 is € 149 miljoen.
 • KIA heeft geen budgettaire begrenzing.
 • Het budget voor de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) 2020 is € 79 miljoen.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Via de EIA kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Dit is gemiddeld 11,25% netto voordeel. U moet minimaal € 2500,- investeren om in aanmerking te komen voor EIA.
Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u EIA én KIA ontvangen.

Voor EIA geldt dat het bedrag dat wordt vergoed maximaal van €1000 per armatuur betreft. Hierbij is de eis dat de levensduur meer dan 50.000 uur bedraagt, gemeten met L90B50. Voor licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, of (eventueel) dimregeling geldt een maximale vergoeding van €150 per externe sensor. Voor interne componenten is dit €50.

Om in 2021 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen €2.500 en € 126 miljoen investeren in bedrijfsmiddelen voor u onderneming. In deze tabel vindt u de percentages voor deze investeringsaftrek. Dit kan oplopen tot 28% voordeel.
Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u KIA én EIA ontvangen.

Als u als sportvereniging of sportstichting voldoet aan alle voorwaarden voor de Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties wordt er maximaal 20% van de kosten voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen gesubsidieerd. Voor de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid is er een aanvullende subsidie van 10%. Deze maatregelen worden dus voor 30% gesubsidieerd. Een organisatie mag meerdere keren subsidie aanvragen, tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar.

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA en KIA aanvragen voor de aanschaf- en voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden. Zie hiervoor de Energielijst 2021.

LED verlichting zonder investering

Bent u op zoek naar subsidie voor LED verlichting, omdat de investering mogelijk niet behapbaar is? Dan biedt onze voorfinanciering mogelijkheden. Het gehele project wordt dan gefinancierd door de besparing die wordt gerealiseerd op uw energierekening. Meer weten?

Voorfinanciering