led verlichting parkeergarage is niet per definitie de beste oplossing. De verlichtingsscan kan dit inzichtelijk maken.

Lumeco past veel led verlichting parkeergarage toe. Dit is een duurzame verlichting wat steeds vaker wordt toegepast.