Onderhoud noodverlichting

Noodverlichting veiligheid

Noodverlichting en vluchtwegverlichting zijn een belangrijk verlichtingsonderdeel van uw gebouw. Deze nood- en vluchtwegverlichting wordt automatisch ingeschakeld bij het uitvallen van alle elektriciteit, bijvoorbeeld in het geval van brand of een andere calamiteit. Op deze manier kunnen u, uw medewerkers en uw bezoekers snel de veilige weg naar buiten vinden. Tevens kunnen hulpverleners zich goed oriënteren in het gebouw. Om verzekerd te blijven van een juiste en vooral veilige situatie moet er wel wat werk gedaan worden. Lumeco helpt u hier graag bij.

Jaarlijks onderhoud noodverlichting

Om ervoor te zorgen dat de noodverlichting naar behoren blijft functioneren is het belangrijk dat deze jaarlijks geïnspecteerd wordt, door middel van een zogenaamde noodverlichtingsinspectie. Het jaarlijkse onderhoud bestaat uit een periodieke controle en preventief onderhoud:

  • Visuele inspectie van de armaturen en eventuele reinigingOnderhoud noodverlichting of energiezuinige noodverlichting plaatsen door Lumeco
  • TL-lamp wordt vervangen van de permanent brandende armaturen
  • Accupack wordt gecontroleerd en tijdig vervangen
  • Beschadigde of kapotte onderdelen/armaturen vervangen
  • Lumeco houdt van alle jaarlijkse inspecties en uitgevoerde werkzaamheden een logboek bij

Besparen op noodverlichting

Lumeco ontzorgt u graag door jaarlijks het wettelijk verplichte onderhoud op tijd aan uw noodverlichting uit te voeren. Onze accountmanager bezoekt graag uw locatie om een inventarisatie te maken. De bevindingen worden in een passende aanbieding aan u gepresenteerd, waarna u het onderhoud met een gerust hart aan ons over kunt laten. Vraag naar de mogelijkheden om voor uw locatie een onderhoudscontract af te sluiten.

Bereken uw voordeel