Subsidie op verlichting 2016

18 januari 2016

Subsidie op verlichting in 2016

Deze pagina is verouderd. Bezoek de pagina over subsidie op verlichting voor 2017.

 

Investeert u in energiebesparende verlichting in 2016, dan is de kans groot dat u recht heeft op subsidie. Als onderdeel van het totaalpakket nemen wij de aanvraag en uitbetaling voor u in beheer. Sinds mei 2015 is het niet meer vanzelfsprekend dat u subsidie krijgt wanneer u bijvoorbeeld investeert in LED verlichting. De producten moeten aan bepaalde eisen voldoen, die zijn opgenomen in de Energielijst. Een belangrijke wijziging is dat LED retrofitproducten niet meer in aanmerking komen. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe armaturen of voor het ombouwen van uw TL armaturen naar LED (LED TL PRO).

Welke subsidies op verlichting zijn er?

Energie-investeringsaftrek (EIA) – voor het bedrijfsleven.
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Agentschap NL en de Belastingdienst voeren de EIA uit. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Meer informatie over EIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – voor het bedrijfsleven.
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Meer informatie over KIA.

Subsidieregeling sportaccommodaties – voor sportaccommodaties.
Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties en aan te vragen sinds 4 januari 2016. Deze subsidie valt onder de Kaderwet Economische Zaken-subsidies. Deze subsidie is ingevoerd voor het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. Meer informatie over subsidieregeling sportaccommodaties.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Via de EIA kunt u 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Dit kan oplopen tot 14% netto voordeel.
Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u EIA én KIA ontvangen.

Om in 2016 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeren in bedrijfsmiddelen voor u onderneming. De investeringsaftrek kan oplopen tot 28% voordeel.
Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u KIA én EIA ontvangen.

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15% van de investering. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000 subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. U kunt geen subsidie aanvragen voor investeringen onder de € 3.000.