PSO Trede 3 behaald!

15 augustus 2019

PSO

Onlangs hebben wij na een audit trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) weten te behouden en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Lumeco B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Aspirant-status

De Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder kan aangevraagd worden als een organisatie de intentie heeft om binnen twee jaar door te groeien naar een volgende trede op de PSO-Prestatieladder. Om de Aspirant-status te behalen dient een Plan van aanpak te worden opgesteld dat op bestuurlijk- of directieniveau is geaccordeerd.

Trede 1

Trede 1 houdt in dat een bedrijf meer dan gemiddeld presteert als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. In deze trede geldt dat er gemiddeld (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Bedrijven in deze trede behoren tot de 35% best presterende bedrijven.

Trede 2

Trede 2 op de PSO-Prestatieladder houdt in dat een bedrijf ruim bovengemiddeld presteert als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. In deze trede geldt dat er (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Bedrijven in deze trede behoren tot de 25% best presterende bedrijven.

Trede 3

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Wij behoren tot de 10% best presterende bedrijven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.