Maatregelen omtrent Coronavirus

19 maart 2020

Lumeco heeft maatregelen genomen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus


In navolging van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het indammen van het verspreiden van het coronavirus heeft Lumeco vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid diverse maatregelen genomen. Daarbij staat uw gezondheid en die van onze medewerkers voorop.

Algemeen

Voor al onze medewerkers geldt dat fysiek contact tijdens werkzaamheden tot het minimum wordt beperkt. Medewerkers met gezondheidsklachten worden verplicht thuis te blijven tot diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is (advies RIVM).

Kantoor

Voor onze kantoormedewerkers geldt dat zij deels thuiswerken. De medewerkers op kantoor nemen diverse maatregelen in acht zoals hygiëne maatregelen, het beperken van fysiek overleg en niet meer gezamenlijk lunchen.
Heeft u een bezoek aan ons kantoor gepland? Dan wordt dit vervangen door telefonisch overleg of videogesprek. U kunt ons bereiken via de gebruikelijke kanalen en formulieren.

Installatie projecten

Voor onze monteurs geldt dat zij zijn voorzien van alle hulpmiddelen om aan de hygiënische voorschriften van onder meer het RIVM te kunnen voldoen, denk daarbij aan ontsmettingsmiddelen en antibacteriële hand-gel.

Het werken op projecten gebeurt altijd in overleg met opdrachtgevers. Ook hier wordt de 1,5m afstand in acht gehouden. Doordat werknemers bij onze opdrachtgevers ook vaak thuiswerken is de situatie voor onze monteurs tot op heden zeer goed werkbaar.

Ontwikkelingen

De situatie wordt per dag bekeken en continu overleg vindt plaats met opdrachtgevers. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen en willen samen met u onze verantwoordelijkheid nemen.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Namens het team van Lumeco,

Stefan Plomp & Wouter Plomp
Directeuren Lumeco

Stefan PlompWouter Plomp