Lumeco promotor EU-GreenLight programma

10 november 2012

Lumeco is door de Europese commissie officieel erkend als green light endorser van het EU-GreenLight programma.

EU-GreenLight is een initiatief van de Europese Commissie om duurzame verlichting bij organisaties en overheden te stimuleren. Agentschap NL vormt met het NSVV het Nederlandse contactpunt voor het programma en zij feliciteren Lumeco met hun toetreding als endorser.

Inhoud EU-GreenLight

Het EU-GreenLight programma is er ter bevordering van systematische energiebesparingen m.b.t. verlichting van bedrijven, overheden en organisaties, met als doel de CO2 uitstoot te verminderen (Kyoto protocol). EU-GreenLight is er voor bedrijven, overheden en organisaties die een commitment afgeven om systematisch energiebesparende projecten in verlichting realiseren. Dit dienen kwalitatief goede projecten te zijn die een significante besparing tot gevolg hebben.

EU-GreenLight Lumeco

Lumeco is erkend als endorser vanwege de vele verlichtingsprojecten die reeds gerealiseerd zijn. De methode om per accommodatie de juiste verlichtingsoplossing toe passen past uitstekend bij het GreenLight programma. Verlichting is maatwerk en er is geen één juiste oplossing die altijd toepasbaar is. De ene keer is de juiste oplossing LED en de andere keer wijzen de berekeningen richting T5 verlichting. Naast de juiste techniek brengt Lumeco ook advies uit wat betreft het gebruik van de bestaande materialen om energie te besparen. Lumeco stuurt, indien uiteraard mogelijk, aan op het renoveren van de bestaande verlichting. Naast de lagere afvalberg zet Lumeco ook mensen van sociale werkplaatsen in die ondersteunen bij het renovatieproces. Een stuk MVO wat past bij een endorser en gewaardeerd wordt door de stakeholders.

 

Neem contact op  Bereken uw voordeel