Lumeco behaalt hoogste PSO trede

10 mei 2017

Lumeco heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Dit betekent dat wij op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat Lumeco ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Landelijke norm voor sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.  De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

PSO stimuleert sociaal ondernemen in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij (meer) organisaties. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen door er bewust voor te kiezen om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd.

PSO bij aanbestedingen met Social Return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Over het algemeen kan een PSO-gecertificeerde organisatie met een bepaalde PSO-Trede, de volledige of een deel van, de Social return verplichting invullen. Uiteraard kan dit afwijken per specifieke opdracht of beleidskader. Voorheen was Lumeco als trede 2 gecertificeerd maar sinds mei 2015 nu dus trede 3!

Niveaus van de PSO prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus, te weten de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer weten over onze samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?