LED TL PRO genomineerd voor MKB innovatie top 100!

23 juni 2015

Ons concept LED TL PRO (LED TL met externe driver, geïnstalleerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) is genomineerd voor de MKB Innovatie top 100 van de Kamer van Koophandel.

Bron: MKB Innovatie top 100

De Kamer van Koophandel heeft als missie om de groei van MKB-bedrijven te stimuleren. Innovatie is daarom één van de belangrijkste pijlers. Die pijler uit zich onder meer in de MKB Innovatie Top 100, de jaarlijkse innovatie-etalage waarin een vakjury inspirerende best practices presenteert. Innovatie laat zich terugbetalen in betere bedrijfsprestaties; met name in extra omzet, maar ook in werkgelegenheid, winst en zelfs internationale handel. Hiermee is innovatie een duidelijke driver voor de groei van BV Nederland. Innoveren biedt kansen! De Kamer van Koophandel stimuleert ondernemers te groeien en innovatie is daar een belangrijke pijler van. In 2015 presenteert de Kamer van Koophandel voor de tiende keer de mooiste innovatie-etalage van Nederland: de MKB Innovatie Top 100!

Welk bedrijf neemt in 2015 het stokje over van Micanti BV? Vorig jaar werd dit innovatieve bedrijf uit Amsterdam eerste. Ondernemers Eric Pieters en Rik Breur konden hun oren niet geloven toen hún bedrijf werd uitgeroepen tot winnaar van de MKB Innovatie Top 100. “Wij hadden er helemaal niet op gerekend, want er deden veel goede en grote innovatieve bedrijven mee.” Hoe belangrijk de award was voor meer bekendheid en verdere groei merkte Pieters direct na de uitreiking. Ze kwamen ineens volop in het nieuws. “Het persbericht werd zelfs in alle belangrijke buitenlandse vakbladen opgenomen. Het winnen van de award opende veel deuren.”

Innoveren = Succes

‘Innoveren is belangrijk voor het bestaansrecht van de organisatie.’ ‘Innoveren is je onderscheiden in de markt, zorgen dat je je concurrentie voorblijft.’ ‘Innoveren biedt nieuwe kansen.’ Het zijn zomaar wat uitspraken van deelnemers aan de enquête. Innovatie leverde de meeste ondernemers dan ook succes op. Het zorgde voor meer omzet (bij 85 procent), meer arbeidsplaatsen (bij 65 procent), meer winst (bij 68 procent) en zelfs voor internationale activiteiten (bij 58 procent). Bij veel ondernemers hebben hun klanten, toeleveranciers, de overheid en/of kennis- en onderwijsinstellingen aan dit succes bijgedragen. Met deze partijen werd de doelgroep en het product of de dienst afgestemd en werd kennis en ervaring gedeeld. Sommige partijen toonden daarnaast lef en namen risico door de ondernemers te ondersteunen bij de financiering.Innoveren is meer dan het op de markt brengen van een nieuw product of een nieuwe dienst. Innovatie begint bij een marktgerichte focus: marktkennis, nauw contact met de klant en een innovatieve bedrijfscultuur. Deze visie hebben vrijwel alle ondernemers uit zeven jaar MKB Innovatie Top 100 met elkaar gemeen.

Succesfactoren voor innovatie

En wat waren de succesfactoren voor de innovatie an sich, naast het innovatieproces zoals net beschreven? ‘Een duidelijk onderscheidend product (bij 24 procent) en meer dan voldoende marktkennis (bij 11 procent)’, zo antwoordden de ondernemers. Daarbij was het bovendien van groot belang dat er klantgericht vernieuwd werd én dat de begrippen innovatie en vernieuwing verankerd waren in zowel de bedrijfsstrategie als de bedrijfscultuur (bij 23 procent). Bij ondernemers waar hun innovatie werd belemmerd – een klein percentage van de respondenten – kwam dat veelal doordat de financiering lastig te realiseren bleek. Ook te weinig afzetmogelijkheden, belemmerende wet- en regelgeving of onvoldoende marketing werden af en toe genoemd.

MKB maakt het verschil

De ondernemers zijn zeer positief. Als gemiddeld rapportcijfer geven zij hun innovatietraject namelijk een 7,7. Bij de meeste organisaties, namelijk 57 procent, is de innovatie waarmee ze deelnamen aan de Top dan ook nog steeds onderdeel van hun bedrijfsactiviteiten. En daarmee bereikt de Kamer van Koophandel haar doel: laten zien waar het MKB toe in staat is. Ondernemers uit het MKB hebben lef, doorzettingsvermogen en een neus voor vernieuwing. En met die vernieuwingen maken zij het verschil en kunnen ze de economie, ook in tijden van crisis, aanjagen.