Mensen met een arbeidsbeperking verduurzamen verlichting ‘De Staver’ op Goeree-Overflakkee

17 november 2014

In de zomer van 2014 heeft verlichtingsbedrijf Lumeco voor het eerst voet gezet op het eiland Goeree-Overflakkee. In samenwerking met de sociale werkvoorziening Webego heeft een pilotproject plaatsgevonden dat met succes is afgerond.

Sociale werkvoorziening Webego

Webego, gevestigd in Middelharnis op Goeree-Overflakkee, biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling is om medewerkers door te laten stromen naar reguliere arbeid. Webego Goeree-OverflakkeeDaarbij staan de individuele capaciteiten centraal en er wordt zoveel mogelijk aangestuurd op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. De medewerkers van Webego ontwikkelen deze vaardigheden zoveel mogelijk in een reguliere werkomgeving.

Verlichtingsbedrijf Lumeco

Lumeco is gespecialiseerd in het verduurzamen van de verlichting met daarbij maximale inzet van lokale arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze gewaardeerde krachten wordenLumeco Goeree-Overflakkee op locatie bij de klant ingezet. Tijdens de uitvoering van het project in een reguliere werkomgeving worden er zoveel mogelijk arbeidsvaardigheden bijgebracht door de monteurs van Lumeco. Samen zorgen zij ervoor dat de lokale inwoners met een beperking een kans geboden wordt op de arbeidsmarkt en dat er daarnaast ook gemiddeld 50% bespaard wordt op de huidige verlichtingskosten.

Het gezamenlijke pilotproject

Het pilotproject van Webego en Lumeco heeft plaatsgevonden in Sommelsdijk bij recreatiecentrum ‘De Staver’. Dit multifunctionele complex biedt naast sport- ook allerlei recreatie- en educatie- faciliteiten. De bijna 1000 lichtbronnen van de twee sporthallen, tennishallen, kleedkamers en gangen zijn door de medewerkers van Webego onder begeleiding van de monteurs van Lumeco, duurzaam en energiezuinig gemaakt.

De toekomst

Webego en Lumeco creëren een ‘win-win-win’ situatie wat toegepast kan worden in iedere accommodatie. Er wordt energie bespaard, wat leidt tot een financiële besparing en de bijdrage aan een beter milieu. Door zoveel mogelijk de bestaande verlichting te renoveren wordt er ook nog eens minder afval gecreëerd. En er wordt werk gecreëerd voor lokale mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Een formule waar het eiland trots op kan zijn!”, aldus wethouder Frans Tollenaar.

Meer informatie

Wilt u ook energie besparen, bijdragen aan een beter milieu en werkgelegenheid creëren voor mensen met een arbeidsbeperking? Laat kosteloos en vrijblijvend inzichtelijk maken wat er bespaard kan worden op de verlichting. U kunt contact opnemen met Lumeco via info@lumeco.nl of bezoek de website www.lumeco.nl.

Lees het volledige artikel hier in het Eilanden-nieuws.

Webego en Lumeco verduurzamen goeree-overflakee