Gemeente Hellevoetsluis pakt sportverlichting aan

10 oktober 2012

Energiezuinige sportverlichting

De gemeente Hellevoetsluis, vestingstad aan het Haringvliet, is begonnen met het verduurzamen van de verlichting in haar sportlocaties. Recentelijk is de verlichting in twee accommodaties aangepast naar duurzame verlichting en energiezuinige sportverlichting. 

Sportfondsen Nederland beheert meerdere sportlocaties van de gemeente Hellevoetsluis. Na een inventarisatie van de besparingsmogelijkheden bij de verlichting in de verschillende locaties besloot de beheerorganisatie in twee sporthallen de bestaande verlichting te verduurzamen: het wedstrijdzwembad en het recreatiebad van sport- en recreatiecentrum de Eendraght.

Verlichting sportlocaties

Sportfondsen Nederland koos ervoor de bestaande armaturen in de sportverlichting te renoveren, aangezien deze nog in goede conditie waren. Alleen de techniek in de armaturen was verouderd en daarmee energieonzuinig. Door het oude voorschakelapparaat, de buis en de bedrading te vervangen kon al een flinke energiebesparing worden gerealiseerd. Door deze oplossing te combineren met aanwezigheidsdetectie, is het energieverbruik teruggedrongen naar het minimum. Verder zijn in het wedstrijdzwembad de bestaande armaturen omgebouwd en geschikt gemaakt voor energiezuinige T5-verlichting. Hier is ook de combinatie met daglichtregeling toegepast om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Deze oplossing was niet mogelijk in het recreatiebad. Daarom zijn in dit bad nieuwe, energiezuinige downlighters geplaatst.

Duurzaamheid

De renovatie van de bestaande verlichting past in het beleid van Sportfondsen Nederland om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. “We proberen altijd zo veel mogelijk materialen her te gebruiken”, vertelt projectleider ing. C. van Veluwen. “In dit geval waren het de ijzeren frames van de armaturen.” De behuizing van sportverlichting is gaat meestal decennia mee, het is de elektronica die is verouderd.

Sociale werkplaats

Voor de renovatie van de bestaande armaturen zijn medewerkers van de sociale werkplaats ingezet. “Met het renoveren van de verlichting hebben we flink wat kosten bespaard zonder in te leveren op kwaliteit”, vertelt mevrouw A. Weber van de gemeente Hellevoetsluis. “Daarnaast hebben we werkgelegenheid gecreëerd voor mensen met een beperking. Een win-win situatie dus voor meerdere partijen!”

Neem contact op