Duurzame verlichting op de Vakbeurs ‘Gebouwbeheer’

23 mei 2012

Op 6, 7 en 8 juni 2012 vindt de vakbeurs Gebouwbeheer plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Lumeco B.V. zal op deze beurs aanwezig zijn en zich richten op de grote eindverbruikers. Nieuwe armaturen en het renoveren van bestaande armaturen zal aan bod komen. Op het gebied van renoveren van armaturen zullen de drie mogelijkheden tot renoveren van verlichting gedemonstreerd worden.

Voor wie is de vakbeurs Gebouwbeheer bedoeld?

De organisatie richt zich op die professionals in de sector, die verantwoordelijk zijn voor utiliteitsgebouwen in de zorg, het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Daaronder bevinden zich onder meer de volgende, algemene beroepsgenoten:

 • gebouwbeheerders
 • vastgoedbeheerders
 • facilitair managers
 • directieleden
 • architecten
 • projectontwikkelaars
 • gebouweigenaren
 • medewerkers van woningcorporaties
 • onderhoudsmanagers

Daarnaast zijn dat de professionals, die zich met bijzondere taken bezighouden, zoals medewerkers van uitvoerende diensten, zoals technische dienst, onderhoud, installatie en technisch beheer, energiemanagers, terreinbeheerders en beveiligers. Naast stands bestaat de beursvloer uit themapresentaties en themapleinen. Zo gaan kennis- en informatieoverdracht op dezelfde plaats gelijktijdig op. Het geheel wordt aangevuld met een nationaal congres, de toekomst van het Nederlandse utiliteitsgebouw. Gebouwbeheer is een breed begrip. Op de verschillende themapleinen staan onder meer de volgende onderwerpen centraal:

 • licht
 • gebouwautomatisering / domotica
 • veiligheid
 • schoolgebouw
 • zorggebouw
 • (doelmatig) onderhoud
 •  terrein/omgeving

vakbeursgebouwbeheer

Lumeco zal staan op de vakbeurs in stand 158 op het onderdeel energiezuinige verlichting. Duurzame en energie zuinige verlichting zal ten toon gespreid worden in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan het renoveren / ombouwen van verlichting tot totaal nieuwe verlichtingssystemen.

Registreer u gratis door op de banner te klikken. Professionals hebben na voorregistratie gratis toegang. Naast de registratie kunt u ook informatie vinden over de deelnemers en het expositieprogramma.

Openingstijden

Vakbeurs Gebouwbeheer is geopend van 9.30 tot 17.00 uur op 6,7 en 8 juni 2012.

Locatie

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
030 295 5911

Bereken uw voordeel Neem contact op