Duurzame verlichting en social return

23 april 2015

Verlichting met social return

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Er bestaat veel onduidelijkheid over deze verandering. Wat houdt het precies in? Wat zijn de gevolgen voor mijn organisatie? Waar liggen de kansen?

Sociaal akkoord en quotumwet

Er is landelijk afgesproken dat er in 2026 in totaal 125.000 banen zijn gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarvan 25.000 bij de overheid en 100.000 in de bedrijfssector.
In 2016 wordt een eerste meting gedaan. Als er te weinig banen zijn gecreëerd kan in 2017 de quotumwet worden ingevoerd. Er geldt dan een wettelijk bepaald quotum voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. Werkgevers worden dan verplicht om mensen in dienst te nemen uit de doelgroep van de participatiewet. Het quotum wordt uitgedrukt in een percentage van het totale werknemersbestand. Het exacte percentage wordt op dat moment bepaald. Wanneer een werkgever hier niet aan voldoet wordt een jaarlijkse boete opgelegd per niet gecreëerde arbeidsplaats.

Social return verplichting bij aanbestedingen.

Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit de doelgroep een arbeidsplaats te bieden.

Voorkom de quotumwet

Je kunt het bijna retro noemen. Vroeger creëerde het bedrijfsleven lokale werkgelegenheid. Tegenwoordig komen werknemers van heinde en verre. Hierdoor is de lokale verbondenheid drastisch afgenomen. Door het inzetten van lokale mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt de maatschappelijke betrokkenheid weer nieuw leven ingeblazen. Social return is een meerwaarde voor uw organisatie. Lokale betrokkenheid, positieve publiciteit etc. Het vooruitzicht van een quotumwet leidt tot weerstand in de bedrijfssector. Bedrijven willen niet opgezadeld worden met nieuwe verplichtingen. Als er genoeg werkgelegenheid wordt gecreëerd, in overeenstemming met het sociaal akkoord, wordt de quotumwet niet ingevoerd.

Lumeco creëert social return voor uw organisatie

Lumeco maakt uw verlichting energiezuinigduurzaam, en creëert daarmee social return voor uw organisatie. Door een landelijke samenwerking met sociale werkvoorzieningen worden er altijd mensen uit uw regio ingezet.Lumeco creëert op twee manieren social return. Enerzijds door het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die ondersteunen bij de installatie. Anderzijds ontwikkelt het meewerken in een reguliere werkomgeving vaardigheden en capaciteiten waardoor de kans op een succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt wordt vergroot.

Uniek in Nederland, LED verlichting met social return

Alle armaturen in Nederland kunnen gerenoveerd en aangepast worden naar LED verlichting. Door het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de renovatie, verlichting met social return lumeco wordt social return gecreëerd. Het voordeel van renovatie is tweezijdig. Enerzijds wordt de afvalstroom beperkt tot een minimum, anderzijds kost renovatie slechts een derde van de prijs van nieuwe LED armaturen. Het renoveren van bestaande armaturen naar LED verlichting is uniek in Nederland.
Gemiddeld wordt een energiebesparing van 65% gerealiseerd op het huidige verbruik. LED verlichting, mits hoge kwaliteit, heeft een zeer lange levensduur, verbetert de lichtkwaliteit, realiseert een kostenbesparing en indirect een reductie van uw CO2 uitstoot. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Contact opnemen