Subsidie besparen op TL verlichting 2012

05 december 2011

Het was even de vraag of de EIA (Energie Investerings Aftrek) in 2012 weer van kracht zou zijn. Gelukkig hebben zich geen wijzigingen voorgedaan en kan de aftrek weer toegepast worden.

Besparen

Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Het budget voor 2012 is €151 miljoen. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op deze website gepubliceerd.

Besparen op TL verlichting

In 2011 heeft Lumeco voor tientallen bedrijven de subsidieafhandeling geregeld in het kader van het totaal ontzorgen van de klant. De specialisten van Lumeco staan graag klaar om de formulieren voor u in te vullen. Klik hier voor meer informatie over besparen op verlichting.

Neem contact op