Arbeidsvaardigheden ontwikkelen bij Lumeco

05 december 2014

De beeldvorming dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt slechts eenvoudige repeterende werkzaamheden kunnen verrichten is niet altijd gegrond. Mensen met een arbeidsbeperking worden bij Lumeco geprikkeld om zowel bestaande capaciteiten te verbeteren als nieuwe te ontwikkelen. In de praktijk snijdt het mes daardoor aan twee kanten. Enerzijds kunnen mensen met een arbeidsbeperking zich optimaal ontplooien, anderzijds ontwikkelen technisch geschoolde monteurs ook sociale en pedagogische vaardigheden. 

Ontwikkeling en ontplooiing

Het werk van Lumeco bestaat voor een gedeelte uit eenvoudige repeterende werkzaamheden, daardoor zeer geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking.  Maar, zij blijken regelmatig meer in hun mars te hebben dan het uitvoeren van een aantal eenvoudige handelingen. De volgende stap is het uitbreiden met werkzaamheden die om andere capaciteiten vragen. De samenwerking met sociale werkvoorzieningen is namelijk niet alleen gericht op het aanbieden van arbeid, maar richt zich ook op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden.

Sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven

Sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven is een van onze partners. Als partner van werkgevers en gemeenten in de regio ontwikkelen en verbinden zij talenten van mensen en werkgevers. Na een selectie van werknemers door Presikhaaf Bedrijven werden de sterke- en verbeterpunten besproken met de projectleider en monteurs. Zo kregen zij een goed beeld van de personen waarmee zij de komende tijd zouden samenwerken.

Van samen werken naar samenwerking

De arbeidskrachten waren bekend met elektra en er was al snel sprake van een goede samenwerking. De monteurs hoefde basiskennis van elektra niet meer over te dragen en konden daardoor gelijk starten met het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals het rekening houden met een planning en het proactief zijn op de werkvloer. Dit zijn meer inzicht – dan kenniscapaciteiten en werden door de Presikshaaf-medewerkers ook goed opgepakt. Daarnaast was dit ook leerzaam voor de monteurs. Zij zijn bedreven in het ontwikkelen van de basis elektravaardigheden maar het overdragen van overstijgende capaciteiten komt sporadisch voor. Zo sneed het mes aan twee kanten en konden beide partijen van elkaar leren. Op deze manier blijft de samenwerking voor beide partijen uitdagend en draagt het bij aan de verdere ontwikkeling van kwaliteiten en capaciteiten bij zowel medewerkers van Presikhaaf Bedrijven als van Lumeco.

Meer informatie? Kijk op www.presikhaaf.org of www.lumeco.nl

kop