Klimaatneutraal

Klimaatneutraal is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat een persoon, organisatie, voorwerp, dienst of object niet bijdraagt aan klimaatverandering. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door broeikasgassen waarvan CO2 relatief de grootste impact heeft. Klimaatneutraliteit kan worden bereikt door directe en indirecte CO² uitstoot te reduceren naar 0. Voorbeeld: elektrische auto’s stoten geen directe CO2 (uitlaatgas) meer uit, indirect genereert de opwekking van de stroom wel een CO2 uitstoot. Wanneer deze stroom op duurzame wijze wordt geproduceerd (groene stroom) kan de auto klimaatneutraal worden genoemd. Apart is wel, dat de auto niet klimaatneutraal geproduceerd hoeft te zijn.

Klimaatneutraal door compensatie

U kunt uw CO2 uitstoot reduceren door compensatie. Tot op heden is de enige praktische optie CO2 uitstoot te compenseren door het aanplanten van bomen. Bomen nemen veel CO2 op en stoten zuurstof uit. Er zijn diverse organisaties die CO2 compensatie faciliteren voor zowel consumenten als bedrijven. Een van deze organisaties is onze partner Trees for All. Trees for All compenseert CO2 uitstoot door het aanplanten van nieuwe bossen. Dit gebeurt op gecertificeerde wijze. De CO2 opname van een boom is het hoogst in zijn eerste levensfase. Samen met Trees for All bieden wij klimaatneutrale verlichting. Uw verlichting wordt energiezuinig gemaakt en de resterende uitstoot wordt door het planten van bomen gecompenseerd.

Stappenplan klimaatneutraliteit voor organisaties

Hoe kun je als organisatie klimaatneutraal worden? Dat kan in 3 stappen.
Stap 1: Meten van de CO² footprint van de organisatie.
Stap 2: CO2 uitstoot reduceren.
Stap 3: CO2 uitstoot compenseren.

Stap 1: Meten CO2 footprint

Meten is weten. Een CO² footprint geeft aan welke bijdrage de organisatie heeft aan de klimaatverandering.  Het uiteenzetten van uw energiebehoefte en het meten van uw CO²-uitstoot geeft inzicht in de uitstoot van uw bedrijf als geheel. Er zijn diverse organisaties die voor u inzichtelijk maken wat uw CO2 footprint is en waarop bespaard en gecompenseerd kan worden. 

Stap 2: CO2 uitstoot reduceren

De volgende stap is het reduceren van CO2 uitstoot. Onderdelen van het bedrijf waar CO2 uitstoot eenvoudig gereduceerd kan worden zijn bijvoorbeeld: IT, drukwerk, afvalverwerking, goederenvervoer en verlichting. Een mooi voorbeeld is de verlichting, dat in de utiliteit verantwoordelijk is voor gemiddeld 40% van het energieverbruik. Verlichting is een ‘quick win’ in het klimaatneutraal ondernemen. U kunt TL verlichting vervangen door LED en daarmee de CO2 uitstoot met minimaal 65% reduceren.

Stap 3: CO2 uitstoot compenseren

Sommige aspecten in de bedrijfsvoering kunnen niet of nauwelijks gereduceerd worden, denk hierbij aan onderdelen die nagenoeg niet zuiniger kunnen. Hier komt stap 3 aan bod, uitstoot compensatie. CO² uitstoot kunt u compenseren door het aanplanten van bomen. Dit is mogelijk voor zowel bedrijven als consumenten. Na compensatie door een officiële organisatie ontvangt u een certificaat. Verduurzaam uw verlichting en ontvang gratis de officiële plaquette klimaatneutrale verlichting. Onderstaand het plaquette van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

klimaatneutraal verlichting

 

Uw verlichting klimaatneutraal

Maak uw verlichting energiezuinig en klimaatneutraal. In de utiliteit wordt eenvoudig een gemiddelde besparing van 65% op de verlichting. De overige 35% wordt in samenwerking met Trees for All voor u gecompenseerd.

Wat doen wij?