Renovatie armaturen met ondersteuning van de sociale werkvoorziening