Circulaire economie

De laatste decennia is het verbruik van grondstoffen exponentieel gestegen. De effecten van klimaatverandering worden zichtbaar. De moderne consumptie maatschappij heeft effect op natuur & milieu. Minder en bewuster consumeren is een begin maar zal niet volstaan. Er zal een structurele economische verandering moeten komen. Een nieuw systeem is nodig, in de vorm van een circulaire economie. De circulaire economie is zoals de naam doet vermoeden een economisch stelsel waarbij producten of delen daarvan worden hergebruikt. Een circulaire economie bestaat uit diverse onderdelen waaronder: recycling, leaseproducten en deeleconomie.

Het huidige economische stelsel is gebaseerd op een lineaire keten (grondstoffen-productie-consumptie-afval).
In Nederland wordt steeds meer van het afval gerecycled. Volledig duurzaam is een circulaire keten (productie – gebruik – recycling – hergebruik).

circulaire economie

Van afval naar recycling

Een circulaire economie draait op hergebruik van producten materialen. Hierdoor zullen steeds minder (waardevolle) grondstoffen verbruikt en verloren gaan. Vanuit economisch perspectief verlaagt recycling productiekosten, vanuit ecologisch perspectief wordt de impact op het milieu geminimaliseerd.

Van bezit naar leasen

In een circulaire economie blijven bedrijven eigenaar van hun product. Klanten betalen voor het verbruik en niet meer voor het bezit. Je ontvangt een dienst voor een bepaalde tijd. Voorbeeld: je koopt geen lamp meer maar je koopt licht voor 10 jaar. De producent wordt verantwoordelijk voor de dienst, in dit geval 10 jaar licht. Bij een defect wordt de lamp kosteloos vervangen en het defecte product gerecycled. Hierdoor is de producent erbij gebaat een kwalitatief hoogwaardig product te produceren.

Van vermenigvuldigen naar delen

Een ander aspect van de circulaire economie is de deeleconomie. Onder de deeleconomie verstaan we het uitlenen van eigendommen wanneer je ze zelf tijdelijk niet nodig hebt. Zo hoeven er minder producten gemaakt te worden bij eenzelfde gebruik. Voorbeeld: Er zijn diverse platformen waar je een oproep kunt plaatsen van producten die je tijdelijk nodig hebt. Zo kun je makkelijk een decoupeerzaag lenen van iemand om de hoek en hoef je er niet zelf een aan te schaffen.

Circulaire economie: de toekomst

De grootste uitdaging lijkt het doorbreken van de gevestigde belangen bij producenten en handelaren waar vooral een visie heerst gericht op nieuwe aankopen. Wanneer die barrière doorbroken wordt, kan de circulaire economie pas echt impact hebben. Recycling en circulaire economie worden vaak als synoniem gezien. Recycling is zeker een belangrijk aspect in die circulaire economie. Recyclen moet niet regionaal of nationaal maar globaal plaatsvinden. In Nederland zijn we goed op weg betreffende recycling. In 2010 werd de norm die de Europese commissie voor 2020 had gesteld gehaald door 51% van het afval te recyclen. De norm voor 2030 staat op 70%. Landen in het zuiden van Europa, recyclen daarentegen op dit moment slechts 10% van hun afval meldt EVO.

Onze visie

Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen staan bij ons centraal. Onze filosofie is dat wij ons inzetten voor een betere toekomst voor de generaties die nog komen gaan. Dit doen wij door bestaande verlichtingsarmaturen te hergebruiken en zoveel mogelijk aan te passen. Hierdoor beperken we de afvalstroom en recyclen we wat overblijft. LED TL PRO is hier een goed voorbeeld van. Met deze renovatieset kan 80% van alle TL verlichtingsarmaturen worden gerenoveerd. Dit geeft naast de besparing van 65% een reducering van de afvalstroom. Wat doen we nog meer?

Wat doen wij?