Het 10-stappenplan

Vraag offerte op maat aan Bent u installateur ? Klik dan hier

Uw verlichting, onze zorgen. Dit betekent dat wij meer doen dan slechts duurzame verlichting installeren. Onderstaand treft u een overzicht van het gehele verlichtingstraject dat wij aanbieden wanneer u meer dan 50 verlichtingsarmaturen heeft.

Stap  1 – Verlichtingsscan/ Aanvraag catalogus/ Offerte aanvraag
Iedere verlichtingssituatie is uniek. Aan de hand van informatie over aantallen, type verlichting, etc. maken we een eerste uitwerking voor u.


Stap  2 – Telefonische intake
Tijdens deze stap helpen we u met het in kaart brengen van de situatie. Ook achterhalen we extra informatie om de juiste lichtoplossing aan te bieden. Denk hierbij aan wensen en behoeften, maar ook de installatie- of levertermijnen, tekeningen, etc.


Stap  3 – Advies & productkeuze
Advies
We komen graag langs om de uitwerking te bespreken en advies te geven over de mogelijke verlichtingsoplossingen. Tijdens dit gesprek kunnen we bepalen of de verlichtingsoplossing aansluit op de daadwerkelijke situatie. Het komt voor dat er een andere behoefte ontstaat, omdat een verlichtingsoplossing maatwerk is. Hierbij kunt u denken aan daglichtregeling, aanwezigheidsdetectie of andere opties.

Productkeuze
Wij kunnen meerdere opties uitwerken aan de hand van uw wensen. Tijdens het advies worden de verschillende specificaties van de producten uitgelicht aan de hand van uw situatie.

U maakt een keuze uit de verschillende verlichtingsoplossingen. Ter indicatie;

Led vergelijking 2016


Stap  4 – Inzicht besparing & Terugverdientijd
U ontvangt een overzicht over uw mogelijke besparing, investering en terugverdientijd. U kunt ook direct inzicht krijgen in uw besparing, investering en terugverdientijd: Bereken uw voordeel.


Stap  5 – Proefplaatsing
U kunt gebruik maken van een vrijblijvende proefplaatsing zodat u de kwaliteit, het verbruik en de lichtopbrengst eerst zelf kunt ervaren.


Stap  6 – Definitief plan / Offerte
U ontvangt een definitief verlichtingsplan en offerte. Na ontvangst van deze offerte volgt een overlegronde bij u op locatie aan de hand van de eerste uitwerking. U krijgt in dit gesprek een toelichting op de offerte en uw vragen zullen worden beantwoord. In navolging van dit gesprek zal de definitieve offerte worden opgesteld en toegestuurd. Daarnaast maken wij altijd intern een planning. Indien u een dergelijke planning voor de opdrachtbevestiging wilt ontvangen dan vernemen wij dat graag, zodat deze in overleg met een projectleider opgemaakt kan worden.


Stap  7 – Installatie of levering
Na schriftelijk akkoord, gaat uw digitale dossier naar de betreffende medewerkers van de projectafdeling. Dit dossier bevat o.a. de aanbieding, de opdracht, de tekeningen alsmede eventuele notulen van de tijdens de inventarisatiefase gemaakte afspraken. Daarnaast wordt een VGM-overeenkomst uitgewerkt. Samen met de locatieverantwoordelijke en projectleider van Lumeco wordt de installatie ingepland. Bij aanvang van het installeren wordt een startgesprek gehouden. Hierbij worden alle betrokkenen ingelicht over de gang van zaken, de bijzonderheden en uiteraard de veiligheidsaspecten, milieuvoorschriften, het huis-reglement op locatie. Vervolgens gaan we aan de slag met de installatie, dit gebeurt op een manier zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Indien u heeft gekozen voor een levering, wordt na schriftelijk akkoord de opdracht in werking gezet. Producten, mits niet op voorraad, worden besteld bij de leverancier en vervolgens gecontroleerd en naar u verzonden. Bij eventuele wijzigingen wordt u telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.


Stap  8 – Lease / Voorfinanciering
Mocht u gebruik maken van de leaseconstructie dan wordt deze van kracht als de werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf dit moment bespaart u energie en daarmee kosten op uw verlichting.


Stap  9 – Subsidieafhandeling
Optioneel zorgen wij dat de EIA wordt aangevraagd en goedgekeurd. De KIA kunnen wij niet aanvragen en dient u zelf te verwerken.


Stap 10– Evaluatie, communicatie en garantie
Wij willen u van begin tot eind ontzorgen bij uw verlichtingstraject. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond loopt u samen met de hoofdmonteur alles langs voor een oplevering. Uiteraard gaan we ervan uit dat de installatie volgens planning is uitgevoerd en het gewenste resultaat wordt opgeleverd. Mochten er nog aandachtspunten zijn, worden deze geïnventariseerd en verholpen. Na een definitieve oplevering treedt de garantietermijn in werking. Indien wenselijk kunnen we u als aanvulling een X aantal jaar gegarandeerd licht aanbieden.


U heeft gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. Door het schrijven van nieuwsartikelen en/of het maken van foto’s en video’s kunnen wij uw verduurzamingsproject in een positief daglicht zetten en zorgen voor positieve publiciteit, zonder extra kosten. Neem contact op voor meer informatie.

Hoeveel kan ik besparen?